Diaconie = helpende handen

Psalm 34: 19
De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.

Diaconie en pastoraat
In navolging van de opdracht van Jezus, ‘de barmhartige Samaritaan’ staat de zorg voor de naaste in nood hoog in het vaandel.
O.a. voor deze reden wordt er om de 2 maanden een collecte gehouden voor de sociale kas.

Diaconie:

 • Huisbezoek
  De diaconie concentreert zich op huisbezoeken, deze worden gedaan door een team van ‘huisbezoekers’.
 • Hulp, steun
  Naast de huisbezoeken proberen de diakenen zoveel mogelijk de gemeenteleden te steunen en te helpen, daar waar hulp nodig is.
 • Ziekenbezoek
  De zieken worden zoveel mogelijk bezocht ter bemoediging, eventueel wordt het Heilig Avondmaal bediend.
 • Begeleiding bij stervenden en naaste familie ter vertroosting en steun

Pastoraat:prayhands

 • Pastorale zorg
  In de afgelopen jaren is er pastorale zorg gegeven aan diverse gemeenteleden, voor pastorale zorg kunt u terecht bij de ouderlingen en de diakenen.
  Na afloop van de samenkomst kan er ook een pastoraal gesprek plaatsvinden en / of gebed aangevraagd worden.
 • Gebedsgroep.
  Er is een gebedsgroep, deze groep bidt voor ernstige zieken, voorbeden op verzoek en voor acute noodgevallen.

Diaconie en pastoraat liggen heel dicht bij elkaar.
In de pastorale zorg wordt gewezen naar het hart van God, dat nabij de gebrokenen van hart is.