Hieronder vindt u de vaste projecten die we ondersteunen, incidenteel worden ook andere projecten gesteund, als er steun nodig is elders in de wereld, in het bijzonder de ontwikkelingslanden.

Zo af en toe is de opbrengst van de verkoop van consumpties na de dienst bestemd voor deze projecten.

Extra giften kunnen worden overgemaakt op onderstaande rekeningnummer t.n.v. Bethel Pinsterkerk Arnhem en Ede en onder vermelding van het project of voor algemene doeleinden.

In de Filipijnen worden kerkgemeenten gesteund, deze gemeenten staan onder leiding van pastor Marc Jara, die in Nederland tot bekering was gekomen.
Vanuit de Filipijnen is de stichting Christian Children ontstaan:
Stichting Christian Children is een organisatie die een structurele bijdrage beoogt te leveren aan kansarme kinderen in de derde wereld landen.

Bekijk de folder: ChristianChildren

Link naar de website

Vanuit de christelijke gedachte helpen wij al meer dan 10 jaar mensen in nood in Zuid-India. Wij richten ons daarbij met name op weeskinderen, weduwen en kastelozen in Tamil Nadu. Met uw steun bieden wij hen huisvesting, verzorging en onderwijs. Ons doel is om mensen weer ‘self supporting’ te maken. Uw giften gaan voor 100% naar onze kleinschalige projecten.

Meer weten: Goodnewsfriend

Al meer dan 25 jaar steunt onze kerk een gemeente in Zambia onder leiding van pastor Mutelo. Kleding wordt voordurend verzameld en om de 2 maanden wordt een pakket naar Zambia verstuurd.
De kleding wordt verdeeld onder de arme bevolking. Pastor Mutelo en andere pastors verkondigen het evangelie in de wijde omtrek.
Regelmatig krijgt de gemeente een update van de situatie in Zambia.
Tijdens de Coronacrisis wordt het bedrag van de portokosten overgemaakt, omdat de zending niet gegarandeerd wordt. De pastors kunnen dat met het geld voedsel kopen en het verdelen.