zijn een gemeente, waar we de liefde van God mogen ervaren en mogen uitdragen, waarbij wij de bijbel als basis en fundament nemen voor ons geloof. In onze multiculturele maatschappij is iedereen van harte welkom zonder vooroordelen en zonder verplichtingen.

Klik op deze link om te lezen over het ontstaan van de gemeente:
Geschiedenis van de Bethel Pinksterkerk Arnhem & Ede.

Gedicht van Diana

Samen

Samen lachen en samen huilen,
samen hand in hand.
Samen strijden wij naar Zijn beloofde land.samen
Eenheid gaan we vormen,
één met de juiste waarde en normen.
Eén hart en ziel,
één met U als ik bid en kniel.
Eén zonder meningsverschil,
één zoals Jezus Christus het wil.
Heer, U behoor ik toe,
ook al ben ik soms levensmoe.
Heer, wat zou ik zijn bevreesd,
als U er nooit was geweest.
God, waar leidde de weg, als U mij niet vond
en Jezus Christus, Gods Zoon niet naar de aarde zond.
Dan was deze wereld eerder kapot en verrot
en was er onder ons geen enkele liefde, alleen maar mot.
Dan werden wij oud zonder enkel maar een eigen waarde
en zouden wij als stof verdwijnen van deze aarde.
Heer, ik dank U voor alles wat U voor ons doet in dit leven,
‘k zal blijven bidden, opdat ik mijn leven volledig aan U zal geven.
Heer Jezus Christus, ik dank U voor Uw komst
en zie uit naar Uw wederkomst
en we zullen dan zijn, zoals u heeft beloofd,
voor altijd samen.

AMEN

bank Rekeningnummer Bethel Pinsterkerk Arnhem & Ede:
NL46 INGB 0002 108457