Klik hieronder voor de video-opnames of livestream:

Naar Livestream

Ondanks de versoepelingen heeft het kerkbestuur besloten om de 1 1/2m regel nog te handhaven, zoals de overheid dit geadviseerd heeft.
Bent u ziek, heeft u koorts, keelpijn of heeft u last van benauwdheid, blijft u dan thuis.
Er is genoeg ruimte en de kerk wordt opengesteld voor iedereen.
Men dient zich nog steeds voor elke samenkomst aan te melden.
E-mailadres: secretariaat.bpka@gmail.com


Matth. 24: 42
Wees dan waakzaam, want u weet niet
op welk moment uw Heere komen zal.