Klik hieronder voor de video-opnames of livestream:

Naar Livestream


Er is geen beperking meer op het aantal bezoekers.
Aanmelden is niet nodig.
Registratie blijft (voorlopig) bestaan.

Bent u ziek, heeft u koorts, keelpijn of heeft u last van benauwdheid, blijft u dan thuis.

Psalm 23 De HEERE is mijn Herder
1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.